40 Naslovi
Naslovnica za Toleranca in medreligijski dialog Toleranca in medreligijski dialog
Igor Grdina Ph.D.; Jona Vizjak
July 19, 2018
Naslovnica za Zbornik prispevkov z recenzijo Zbornik prispevkov z recenzijo
Bojan Macuh, Ph.D.
April 20, 2018
Naslovnica za Zbornik povzetkov Zbornik povzetkov
Bojan Macuh, Ph.D.
April 6, 2018