Mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre 2022-2023: Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov: Zdravstvene vede

Avtorji

Kratka vsebina

Znanstveni članki v zborniku posežejo na primarno, sekundarno ter terciarno raven zdravstvene dejavnosti, kar zaobjame celoten zdravstveni sistem v ožji in širši obliki. Posežejo na področji preventive in kurative, ki v zdravstvu enakovredno igrata zelo pomembno vlogo. Poudarek je na ohranjanju zdravja širše populacije ter v primeru nastanka bolezni čimprejšnje odkrivanje simptomov ter uspešno klinično zdravljenje. Avtorji v svojem raziskovanju posežejo v kritično raven razmišljanja in ocenitve stanja na področju zdravja, skrbi za zdravje ter posledično prisotnost bolezni. V svojih izdelkih podajo izsledke najnovejših raziskav in ugotovitev določenega znanstvenega področja. Izpostavijo najrazličnejše situacije v delovnih okoljih, ki so posledica medsebojnih odnosov, stresa, prisotnosti epidemij, pomanjkanje delovne sile in ustreznega znanja. Kar nekaj člankov poseže na Covid epidemiološko situacijo, ko smo se soočili z nepredvidljivimi stanji. V vseh teh situacijah so se morali zaposleni na področju zdravstva znajti ter delo organizirati tako, da je bilo opravljeno kakovostno in varno tako za uporabnika kot izvajalca. Kar je še posebej pomembno se skozi članke teoretična izhodišča nenehno povezujejo s prakso, kar pomeni, da vsaka teorija mora biti povezana s prakso in realnim življenjem. V prispevkih je namenjen velik poudarek izobraževanju na področju zdravstva in zdravstvene nege, ki je temelj napredka znanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

03.08.2023

Kako citirati

Mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre 2022-2023: Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov: Zdravstvene vede. (2023). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/71