11. mednarodna znanstvena konferenca, Za človeka gre 2023: družbeni in tehnološki razvoj v službi varnosti in dostojanstva: Zbornik znanstvenih člankov – Management in digitalne tehnologije

Avtorji

Kratka vsebina

»Zbornik prispevkov znanstvenih člankov o managementu in digitalnih tehnologijah« zajema intelektualne prispevke, predstavljene in izvedene na 11. letni konferenci voditeljev in učenjakov evropskih znanosti in umetnosti z naslovom »Za človeka gre 2023.«, ki je potekala od 10. do 17. marca 2023. Ta zbirka prispevkov se osredotoča na presečišče projektnega vodenja, informacijske tehnologije in umetne inteligence ter prikazuje raznoliko raziskovalno okolje.

Prvi sklop prispevkov se poglablja na področje vodenja projektov in raziskuje različne vidike, kot so zaupanje, nadzor, komunikacija in ključni dejavniki uspeha. Predstavljeni so naslednji prispevki »Zaupanje in nadzor v hibridnih delovnih projektnih skupinah«, »Vpliv zaupanja na uspeh projekta v virtualnem projektnem okolju«, »Prispevek komunikacije pri obravnavanju kulturnih izzivov v raziskovalnih novinarskih projektih«, »Kritični dejavniki uspeha v hibridnem Vodenje projektov" in "Dokumentarna raziskava o zaupanju v hibridne projektne skupine".

Drugi sklop prispevkov se osredotoča na informacijsko tehnologijo in umetno inteligenco z naslednjimi prispevki: »Izobraževanje v metaverzumu v osnovni šoli: Ustvarjalno in sodelovalno učenje v virtualnih okoljih v Braziliji in Italiji«, »Medijska in informacijska pismenost v dobi digitalizacije«, »Ocena gospodarskega vpliva na poslovanje prek interneta stvari" in nazadnje "Prehodni vzorec medvrstne komunikacije".

Ta zbornik ponuja obsežen pregled naprednih raziskav na področju vodenja projektov, informacijske tehnologije in umetne inteligence, prikazuje najnovejši napredek in zagotavlja dragocene vpoglede za učenjake, praktike in raziskovalce, vključno z raziskovalci in študenti na Alma Mater Europaea ECM.

Naslovnica za 11. mednarodna znanstvena konferenca, Za človeka gre 2023: družbeni in tehnološki razvoj v službi varnosti in dostojanstva: Zbornik znanstvenih člankov – Management in digitalne tehnologije
Izdano
August 24, 2023