Mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre 2021-2023 ZBORNIK RECENZIRANIH ZNANSTVENIH PRISPEVKOV: RAZVOJA SOCIALNE INFRASTRUKTURE IN STORITEV ZA IZVAJANJE DOLGOTRAJNE OSKRBE V SKUPNOSTI

Avtorji

Kratka vsebina

Staranje prebivalstva je globalni pojav razvitih držav, ki predstavlja izziv in priložnost za družbo. Ker se naše skupnosti še naprej starajo, postaja potreba po močni socialni infrastrukturi, ki skrbi za dobro počutje in vključevanje starejših odraslih, vse bolj nujna. Namen tega zbornika je raziskati in dokumentirati inovativne pristope, najboljše prakse in ugotovitve raziskav v zvezi z družbeno infrastrukturo za starejše odrasle. Velik del teh prispevkov izhaja iz rezultatov šestih projektov, ki jih je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki v zadnjem času poudarja pomen inovacij, kar se odraža tudi v njenem preimenovanju v  Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Ti projekti so namreč naslednji: J5-1784 - Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah (1.7.2019 – 30.6.2022), J6-9396 - Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti (1.7.2018 – 30.6.2021) in Z7-7501 - Planiranje dolgotrajne oskrbe na domu in v institucionalnem okolju na temelju modela mnogoterih pojemanj (1.12.2016 – 31.5.2018), pa tudi J7-4599 - K zdravju naravnano vedenje kot kreator trajnostnega razvoja grajenega okolja  (2022 – 2023), L7-3188 - Hierarhična zasnova in financiranje socialne infrastrukture pametnih srebrnih vasi (2021 – 2023) in  J5-3112  - Vrednotenje trajnostnega razvoja urbanega prostora skozi parametre razvoja socialne infrastrukture in življenjskega zadovoljstva  (2021 – 2023). Primerjalne analize so tudi rezultat spremljajočih evropskih COST projektov.

Jezik izdaje: Slovenski/Angleški

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

20.11.2023

Kako citirati

Mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre 2021-2023 ZBORNIK RECENZIRANIH ZNANSTVENIH PRISPEVKOV: RAZVOJA SOCIALNE INFRASTRUKTURE IN STORITEV ZA IZVAJANJE DOLGOTRAJNE OSKRBE V SKUPNOSTI. (2023). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/81