Metodologija raziskovanja v družboslovju: Pragmatični pristop k raziskovanju v družbenih vedah

Avtorji

Milan Ambrož

Kratka vsebina

Monografska publikacija predstavlja pomemben prispevek k integrativnemu pristopu k raziskovanju v družbenih vedah. Osnovno izhodišče monografije je integracija teoretičnih in praktičnih pristopov pri načrtovanju in izvedbi raziskovalne študije in predstavlja drugačen, izviren pogled na raziskovanje, ki premosti vrzeli med pozitivističnimi in fenomenološkimi pristopi v raziskovanju. Filozofski pristopi v uvodnem delu monografije so izhodišče za integracijo kvantitativnih in kvalitativnih metodoloških pristopov v pragmatično okolje mešanih raziskovalnih metod.

V prvem delu avtor pojasni akcijski pristop k raziskovanju, ki se je razvijal dalj časa in je bil pogosto tarča različnih kritik, ki so predpostavljale, da je lahko raziskovanje samo pozitivno in temelji na doslednem opazovanju in kvantificiranju opazovanega pojava. V drugem delu se avtor še posebej osredotoči na mehanizme, ki so metodološki pristopi za iskanje redkih virov in podatkov. Koncept mehanizmov poveže s procesom teoretiziranja, ki je metoda, ki omogoča iskanje, zbiranje, analiziranje in integracijo podatkov, ki izhajajo iz različnih in kompleksnih virov.

Osrednja tema monografije je pragmatični pristop k raziskovanju. Zato se avtor se še posebej osredotoči na predstavitev in povezovanje različnih metod, s katerimi raziskovalec identificira raziskovalno vrzel in definira raziskovalni problem. Avtor izčrpno pojasni, zakaj je teoretiziranje ali poizvedovanje prava metoda za kompleksno obravnavanje virov in podatkov, ki vodi k učinkoviti identifikaciji raziskovalne teme.

Avtor posebej izpostavi dejstvo, da obstajajo različni pogledi na realni svet, ki tudi danes sprožajo paradigmatične vojne na področju metodologije. Zato avtor poskuša premostiti vrzel med idealnim in racionalnim pogledom na svet, tako da predstavi kombiniran metodološki pogled v obliki mešane metodologije s praktičnimi primeri integracije različnih raziskovalnih metod. Poleg tega avtor posebej opozori na potrebo po sistematičnemu načrtovanju raziskave, ki je učni proces, ki spoti ustvarja nova spoznanja in možnosti za raziskovanje, kjer izkušnje in navade posredno krojijo pogled raziskovalca.

Shematski prikazi, grafični modeli in sheme poudarijo akcijski pristop k raziskovanju. Praktični primeri iz empiričnih študij prispevajo k razumevanju tudi nekaterih več nivojskih metodoloških pristopov.

Monografija je izvirno delo, ki je namenjeno vsem, ki raziskujejo na laični, strokovni in znanstveni ravni. Uporabno je tudi za vse tiste akterje, ki se soočajo z zapletenimi problemi, o katerih ni veliko informacij in je te informacije potrebno pridobiti z integracijo različnih akcijski raziskovalnih metod.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

13.10.2023

Kategorije

Kako citirati

Metodologija raziskovanja v družboslovju: Pragmatični pristop k raziskovanju v družbenih vedah. (2023). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/79