Konceptualne podlage in metodologija za preučevanje aktivnega učenja in razvoja globalnih kompetenc za 21. stoletje v visokem šolstvu : Znanstveno-strokovni priročnik

Avtorji

Polonca Pangrčič
Janja Žmavc

Kratka vsebina

Visokošolski učitelji, ki v svojem študiju niso poslušali pedagoških ali didaktičnih predmetov, se pri svoji poučevalni praksi lahko znajdejo pred različnimi ovirami. Delo s študenti ni lahko, še posebej, če poteka v hibridni ali online obliki. S projektom Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu (DECAP-HE) želimo izboljšati kakovost in učinkovitost poučevanja in učenja ter opolnomočenje posameznikov in institucij v visokem šolstvu. Tako se lahko aktivno odzovemo na izzive priprave študentov na delo in življenje v 21. stoletju.

Priročnik je namenjen tako visokošolskim, kot višješolskim učiteljem, ki želijo nadgraditi in izpopolniti svojo pedagoško-didaktično usposobljenost in kompetentnost. Predstavljena so sodobna didaktična načela, pristopi, strategije, metode in oblike poučevanja in zagotavljanja podpore učenju študentov, ki temeljijo na spoznanjih znanosti učenja in so preverjene v visokošolski praksi.

Poudarek dajemo tudi na razvoju globalnih kompetenc za 21. stoletje, med katerimi so tudi opolnomočenje študentov za digitalno transformacijo družbe, inovativno reševanje ter spodbujanje kritičnih in reflektivnih vprašanj o globalnih problemih, razvoj medkulturnega razumevanja, trajnostni razvoj ter ustvarjanje za skupno dobro po vsem svetu. Pri tem procesu imajo izjemno pomembno vlogo višje- in visokošolske ustanove.

V priročniku je predstavljen Instrument za opazovanje aktivnega učenja in razvijanja globalnih kompetenc v visokošolskem prostoru, z vodili za opazovanje in reflektivni razgovor. Opazovalna praksa med kolegi učitelji je lahko izredno močno orodje za učitelja samega, kot tudi za opazovalce. Skozi reflektivni razgovor, dobi poglobljen uvid v svojo poučevalno prakso, ki mu pomaga izboljšati svoje delo.

Izboljšave se morajo pričeti pri nas, učiteljih, saj bomo le na ta način lahko dvignili nivo sistema samega.

»Kakovost izobraževalnega sistema je le tako dobra, kot je dobra kakovost učiteljev.« - UNESCO, Teaching and Learning: Achieving Quality for All, 2014, str. 233.

Več informacij: 

Naslovnica za Konceptualne podlage in metodologija za preučevanje aktivnega učenja in razvoja globalnih kompetenc za 21. stoletje v visokem šolstvu : Znanstveno-strokovni priročnik
Izdano
March 1, 2023