LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE

Avtorji

Sebastjan Kristovič, PhD
Alma Mater Europaea
Polonca Pangrčič, PhD
Alma Mater Europaea
Jasmina Kristovič
Alma Mater Europaea

Kratka vsebina

»Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je celovito delujoča, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi. Otroka moramo videti kot telesno, duševno in duhovno bitje. V skladu s tem pa mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Zato je ena izmed ključnih nalog in obenem izzivov pri prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema razvijanje veselja in strasti do učenja ter skrb za celoviti razvoj otrokove osebnosti. To je dobro ubesedil antični velikan Platon: ´Mlad človek ni prazen lonec, ki ga je treba napolniti z znanjem, temveč ogenj, katerega je potrebno prižgati´.«

(dr. Sebastjan Kristovič)

 

Znanstvena monografija je nastala v okviru ARRS projekta: Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (L5-1844).

Monografija zajema naslednja področja:

1. Celovita prenova vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji (smernice in strategija). Smernice UNESCA in Evropske komisije.

2. Vloga in pomen vzgoje v vrtcu in šoli.

3. Vprašanje avtonomije šole in vrtca.

4. Duševno zdravje otrok in mladostnikov.

5. Zaslonska zasvojenost in škodljivi vplivi družbenih omrežij.

6. Predstavitev izsledkov ARRS projekta Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja.

7. Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje. Vzgojno-izobraževalni pristop, utemeljen na Franklovi logoterapiji. Na podlagi rezultatov, do katerih smo prišli preko kvalitativnih in kvantitativnih metod ter drugih mednarodnih raziskav, smo oblikovali inovativni holistični vzgojno-izobraževalni pristop – logopedagogika – na antropološki osnovi logoterapije/eksistencialne analize (10 tez o človeku).

Temeljni namen raziskave, celotnega projekta in znanstvene monografije je v znanstvenem doprinosu k temeljiti oziroma celoviti prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji.

Zadnje poglavje v monografiji predstavlja strateški dokument celovite prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji in obenem zajema samo »filozofijo« vzgoje in izobraževanja. Inovativnost in dodana vrednost je v tem, da v celoti upošteva in implementira smernice UNESCA in Evropske komisije, ki glavni poudarek dajejo holističnemu pristopu.

2. dopolnjena izdaja je na voljo tukaj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

01.10.2022

Kako citirati

LOGOPEDAGOGIKA: HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PRISTOP ZA 21. STOLETJE. (2022). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/49