LOGOPEDAGOGIKA - Holistično vzgojno-izobraževalni sistem za 21. stoletje - 2. dopolnjena izdaja

Avtorji

Kratka vsebina

Logopedagogika je inovativni holistični vzgojno-izobraževalni pristop, ki je zasnovan na antropološki zasnovi Franklove logoterapije/eksistencialne analize in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podajata Unesco ter Evropska komisija. Gre za zavedanje in upoštevanje, da otrok ni samo kognitivno/racionalno bitje, ampak je nedeljiva celota telesne, duševne in noetične razsežnosti.

»Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je v tem, da otrok postaja, in že je, celovito delujoča, srečna, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi,« pravi dr. Kristovič.

Končni rezultat vzgoje in izobraževanja nikoli ne sme biti samo izobrazba ali podano znanje, ampak tudi celostno razvita in integrirana osebnost. Otroka moramo videti kot telesno, duševno in duhovno bitje. Skladno s tem pa mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Šele na ta način bomo lahko dosegli celoviti razvoj oziroma integrirano razvito osebnost.

Za vzpostavitev, izvajanje in tudi razvijanje tako visokokakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, je nujno potrebno pozornost nameniti osebnostnemu razvoju in edukaciji pedagoških delavcev, kar pa je glavno poslanstvo študijskega programa izpopolnjevanja Logopedagogika.

Zaradi velikega povpraševanja in ker je prva izdaja pošla v nekaj tednih smo se odločili, da pripravimo drugo izdajo. Druga izdaja vsebuje nekaj manjših redakcijskih korektur, obogatitev pa je predvsem v tem, da smo ji dodali podpoglavje Predlog strateškega načrta prenove vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, s katerim se zaključuje tretje poglavje. Gre za oblikovano strategijo za celovito, trajno, konkretno in učinkovito prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji. Dodatek vsebuje 12 strateških ciljev, ki obenem predstavljajo vizijo, načrt in samo vsebino celovite prenove. Strategija v samem jedru zajema strateška priporočila in usmeritve UNESCA ter Evropske komisije. Tako zasnovana strategija, utemeljena na holističnem pristopu, se izogne nevarnim pastem redukcionizma, determinizma in delnih rešitev.

Publikacija ponuja novo paradigmo in konkretne rešitve ter odpira nove poglede na področju vzgoje in izobraževanja v okviru holističnega pristopa, ki otroka dojema kot nedeljivo celoto telesne, duševne in duhovne razsežnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

20.05.2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-7183-39-9

Dimenzije

Kako citirati

LOGOPEDAGOGIKA - Holistično vzgojno-izobraževalni sistem za 21. stoletje - 2. dopolnjena izdaja. (2024). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/87