Komunikacija v luči inovativnosti in digitalizacije

Avtorji

Kratka vsebina

V spomin na ustanovitelja doktorskega študija Strateškega komunikacijskega managementa na Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, zasl. prof. dr. sc. Mario Plenković

Sodobni svet definirajo globalni procesi okoljskih sprememb, digitalizacije in pandemije virusa covid-19, ki spreminjajo komunikacijsko paradigmo in s tem tudi načine komuniciranja komunikacijskih skupnosti vseh ravni in struktur. Raziskave potrjujejo, da so procesi inovacij oblik, načinov in vrst komuniciranja te komunikacijskih tehnologij veliko hitrejši v primerjavi s prakso adekvatnega implementiranja rezultatov tega razvoja. Tako kompleksnim izzivom sodobnega časa je na AME akademik prof. emerit. dr. Mario Plenković, koncipirali nov študijski program, ki korenspondira s ključnimi vprašanji razvoja komunikacijske znanosti. Študenti in profesorji skozi znanstveno raziskovalno delo na doktorskem študiju Strateški komunikacijski management, iščejo odgovore na komunikacijske izzive našega časa o čem govori pričujoča monografija. Pri svojih naporih se raziskovalci opirajo na pomembna strokovna, vsebinska in metodološka znanja, ki nam jih je u nasledstvo pustil profesor Plenković. To monografijo, študenti in profesorji z hvaležnostjo in spoštovanjem posvečamo velikanu komunikološke znanosti, uglednemu profesorju Plenković Mariju.

V pričujoči znanstveni monografiji so zbrani raziskovalni prispevki, ki ponujajo odgovore na vprašanja razvoja komuniciranja v luči intenzivne tehnično tehnološke inovacije in digitalizacije družbe. Ravno tako, prispevki pri opredelitvi raziskovalnega področja in raziskovalnega vprašanja, upoštevajo še druge aktualnosti socialnega okolja, kot sta omenjena pandemija covid-19, globalizacija, ogrožanje naravnega okolja in prevladujoči neoliberalni koncept materialne produkcije družbenega življenja. V monografijo smo uvrstili deset prispevkov, ki so vsi prestali recenzentski in lektorski postopek. Avtorji priloženih prispevkov so študenti in profesorji, raziskovalci doktorskega študijskega progama Strateški komunikacijski management na Alma Mater Europaea in nekaterih izmed partnerskih univerz. Prispevke vsebinsko lahko razvrstimo v tri skupine. Prvo skupino predstavljajo prispevki, ki raziskujejo procese inovacije in inovativno komuniciranje v sodobni družbi. Drugo skupino sestavljajo prispevki, ki raziskujejo učinke digitalizacije na komunikacijske oziroma socialne interaktivne simbolne procese z aspekta učinka alienacije in poudarja deliberativno komunikacijo kot odgovor. Tretjo skupino sestavljajo prispevki, katerih je raziskovalna aktivnost usmerjena na vpliv razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževalnem procesu oziroma javnem sektorju.

Čeprav so poglavja na videz ločene tematske enote, to kar povezuje vse prispevke v monografiji pa je posebej razvidno – na znanstvenih principih zasnovano empirično raziskovanje fenomena komunikacije v pogojih dinamičnih sprememb družbene in tehnološke realnosti.

Doc. dr. sc. Božidar Veljković, urednik

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

01.03.2023

Kako citirati