Starejši odrasli v času epidemije covid-19 v luči družbenih sprememb in digitalizacije

Avtorji

Jana Goriup
Alma Mater Europaea - ECM
Barbara Grintal
Alma Mater Europaea - ECM
Peter Seljak
Alma Mater Europaea - ECM

Kratka vsebina

Razvoj družbe so v zadnjih letih zaznamovale številne družbene spremembe, ki (so) ob nezadržni digitalizaciji pri starejših odraslih vplivajo(le) na njihovo življenje in vnašajo negotovost. V življenju starejših odraslih pa v obdobju epidemije COVID-19 še posebej. Hkrati s spremembami, ki so v postmoderni slovenski družbi postala stalnica, se odpirajo številna in kompleksna vprašanja o življenju starejših odraslih na eni, organiziranosti družbe na drugi in digitalni pismenosti ter usposobljenosti starejših odraslih, še posebej pa države, v prihodnosti. Starejši odrasli so, bolj kot kadarkoli prej v svojih življenjih, izpostavljeni številnim izzivom, problemom, stereotipom in različnim oblikam gerontofobnega obnašanja. Če so se starejši odrasli v preteklosti brez večjega tveganja prilagajali družbenim spremembam in novonastalim okoliščinam, ki so usmerjala njihova življenja, pa je zatečenih družbenih razmerah drugače. Navedeno še posebej velja za obdobje epidemije COVID-19, ki je v slovenski družbi starejše odrasle še posebej prizadela in jih, na imanenten način »prisilila« v usposabljanje za digitalno pismenost.

Naslovnica za Starejši odrasli v času epidemije covid-19 v luči družbenih sprememb in digitalizacije
Izdano
March 1, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

Dimenzije