12. letna konferenca Za človeka gre 2024: v službi trajnosti in dostojanstva - Zbornik povzetkov

Avtorji

Kratka vsebina

Pred vami je Zbornik 12. konference evropskih voditeljev znanosti in umetnosti ter učenjakov,  »Za človeka gre 2024: V službi trajnosti in dostojanstva«, ki jo je organizirala Univerza Alma Mater Europaea v soorganizaciji z Evropsko akademijo znanosti in umetnosti.

»Sporočilo letošnje konference so aktualni izzivi družbe v medsebojni povezanosti vrednotenja človečnosti v času, ko se svet sooča z različnimi oblikami rebarbarizacije. Konferenca je bila posvečena akademskemu raziskovanju in tehnološkemu napredku za potrebe družbe v vrednotenju človeštva, imeti platformo za interdisciplinarni dialog in novo renesanso, ohranjati naravne vire in upoštevanje demografskih sprememb.

Posebna zahvala gre podpredsednici Evropske komisije za demokracijo in demografijo ge. Dubravki Šuica, ki je prireditev otvorila z odmevnim častnim govorom; predsedniku Evropske akademije znanosti in umetnosti, profesorju dr. Klausu Mainzerju, za soorganizacijo konference in za vodenje programskega odbora in slavnostni govor ter častnemu predsedniku Evropske akademije znanosti in umetnosti, profesorju dr. Felixu Ungerju.

Hvaležen sem nekdanjemu predsedniku Slovenije Borutu Pahorju za sodelovanje in navdihujoč nagovor, kot tudi nekdanji generalni pravobranilki na Sodišču Evropske unije, profesorici evropskega prava, Verici Trstenjak.

Zahvaljujem se predsedniku organizacijskega odbora prof. dr. Juriju Toplaku in strokovnemu osebju za organizacijo konference. Slavnostnemu govorniku prof. dr. Klausu Mainzerju, ki je prejel častni doktorat za izjemne dosežke v filozofiji, znanosti ter bistvene akademske in organizacijske prispevke pri razvoju Alma Mater Europaea – ECM, uglednemu učenjaku in intelektualcu dr. Richardu Jamesu Overyu, profesorju na Univerzi v Exeterju, Andrewu Sumnerju, profesorju na King‘s College London, Luciani Duranti, zaslužni profesorici na Univerzi British Columbia, dr. Ioannisu Liritzisu, dekanu za naravoslovje na Evropski Akademija znanosti in umetnosti ter profesorju na Univerzi Henan, dr. Danyu Baharju, profesorju na Brownovi Univerzi in višjemu znanstvenemu sodelavcu na univerzi Harvard, ki sta predstavila znanstvene dosežke svetovno znanih univerz po temeljnih načelih Alma Mater Europaea – transnacionalnost, interdisciplinarnost in gradnja mostov.

Program konference je obsegal več kot 60 sekcij. Uspelo nam je zbrati preko 250 avtorjev iz več kot 30 držav. Med njimi so bili akademiki z najuglednejših univerz, kot so Harvard, Stanford, University College London, King's College London, University of British Columbia, ETH Zurich in drugi. Predstavili so različne akademske poglede, znanja in inovacije. Prvi dan konference je bilo več kot 2500 poslušalcev, število vsako leto narašča, kar potrjuje nujnost tako pomembnih akademskih dogodkov in ključno vlogo Alma Mater Europaea v tej sferi.

Naloga znanosti je odgovarjati na nove izzive in s tem preprečiti grozeča nasprotja ter razvijanje vrednot in tehnologij v izobraževalnem sistemu za zagotavljanje miru in dobro počutje v družbi.

Alma Mater Europaea je marca 2024 postala polna univerza z vsemi akademskimi disciplinami na diplomski in doktorski stopnji ter v vseh disciplinah po klasifikaciji Frascati in Classics. Alma Mater Europaea – ECM je okrepila svoj položaj v Sloveniji in se pridružila svetovno znanim akademskim ustanovam po vsem svetu. Razvija se tudi v center odličnosti v Sloveniji in širšem srednjeevropskem prostoru.

Konferenca „Za človeka gre 2024: V službi trajnosti in dostojanstva“ je opozorila na izzive našega časa, s pozivom oblikovalcem javnega mnenja in odločevalcem, naj se znanje implementira v luči evropske humanistične tradicije in prispeva k utrditvi miru in blaginje na temeljnih evropskih vrednotah in človekovih pravicah, kot je konferenca zapisala v resoluciji.

Na koncu se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste prispevali k letošnji konferenci in vljudno vabim cenjene kolege in mednarodno akademsko javnost k sodelovanju pri 13. konferenci »Za človeka gre«, ki bo marca 2025.«

prof. dr. Ludvik Toplak
Rektor Univerze Alma Mater Europaea

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

19.04.2024

Kako citirati

12. letna konferenca Za človeka gre 2024: v službi trajnosti in dostojanstva - Zbornik povzetkov. (2024). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/84