25. KONFERENCA ICHE: 9. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO Za človeka gre: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti Zbornik recenziranih prispevkov za področje visokega šolstva

Avtorji

Kratka vsebina

Že vse od začetka obstoja univerz le-te sodelujejo na področju mednarodne izmenjave v izobraževanju in raziskovanju.

Alma Mater Europaea v tem oziru sledi nazorom Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA): »transnacionalnost, interdisciplinarnosti in gradnja mostov«. Slednje nazore vpleta na različna področja meduniverzitetnega sodelovanja, predvsem na področju mednarodnih konferenc. Marca 2021 je Alma Mater Europaea organizirala 9. znanstveno konferenco z mednarodno udeležbo Za človeka gre. Ena izmed sekcij je zajemala 25. konferenco ICHE na področju visokega šolstva s podnaslovom Tekmovalnost na področju visokega šolstva. Omenjena konferenca je nastala v sodelovanju z EUPHE (The European Union of Private Higher Education), evropsko zvezo privatnih visokošolskih institucij.

Naslovnica za 25. KONFERENCA ICHE: 9. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO  Za človeka gre: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti  Zbornik recenziranih prispevkov za področje visokega šolstva
Izdano
May 1, 2022