Mednarodna znanstvena konferenca ZA ČLOVEKA GRE 2021-2023 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov FIZIOTERAPIJA

Avtorji

Kratka vsebina

Spoštovane bralke in bralci,  

Alma Mater Europaea - ECM se je že pred leti odločila, da bo organizirala in izvedla strokovno in znanstveno konferenco, ki bo povezovala in združevala široke perspektive, znanja in veščine ter medsebojno povezanost v izobraževalnem okolju. Pri tem je bila zelo uspešna, saj se z njo uvrščamo v sam svetovni vrh znanstvenih konferenc. Gostili smo številne vodilne evropske znanstvenike, mnenjske vodje in druge udeležence z akademskih področij, ki so delili svoje raziskovalne izsledke.  

Z namenom približanja znanstvenih vsebin s konference čim večjemu številu bralcev, smo se odločili za izdajo zbornika, ki je pred vami. Obsega prispevke s področja medicinske rehabilitacije, natančneje fizioterapije, na 9., 10. in 11. mednarodni konferenci Za človeka gre, ki so se odvile v letih  2021, 2022 in 2023.  

Želim si, da zbornik najde pot do številnih bralcev in postane zanimivo čtivo za strokovnjake s področja fizioterapije ter bo hkrati služil tudi kot uporabno gradivo v študijskem procesu fizioterapije na Alma Mater Europaea - ECM.  

Zbornik je rezultat obsežnega dela pri pripravi, urejanju in recenziji prispevkov. Iskrena hvala vsem avtorjem, recenzentom in ostalim strokovnjakom, ki so bili vključeni v proces nastajanja zbornika. 

Viš. pred. Mladen Herc, mag.

Vodja katedre za fizioterapijo

Alma Mater Europaea – ECM

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

11.10.2023

Kako citirati

Mednarodna znanstvena konferenca ZA ČLOVEKA GRE 2021-2023 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov FIZIOTERAPIJA. (2023). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/77