Zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov za področje plesa: Za človeka gre 2022: Etični izzivi digitalne transformacije

Avtorji

Kratka vsebina

Na 10. letni konferenci Za človeka gre: Etični izzivi digitalne transformacije, ki je potekala na spletu od 11. do 18. marca 2022, je imela Alma Mater Europaea Akademija za ples svojo plesno sekcijo z
naslovom Izkušnje preteklosti zaznamujejo našo prihodnost; potenciali plesa kot umetnosti, znanosti, izobraževanja in mediacije v obdobju po pandemiji.
Zadnji dve konferenci v letih 2021 in 2022 sta bili posvečeni digitalnim vplivom na našo družbo. Živimo v postpostmoderni paradigmi s številnimi obrazi. Eden od njih je zaradi situacije s covidom-19 in
življenja v fizični izolaciji postal vse bolj aktualen. Dr. Alan Kirby ga je poimenoval digimodernizem: medtem ko smo v postmodernizmu brali, gledali in poslušali, v digimodernizmu klikamo, brskamo,
prenašamo in uporabljamo pametne telefone za snemanje. Zato smo našo plesno sekcijo posvetili plesu in plesnemu izobraževanju v digitalnem okolju. Naš namen je bil omogočiti akademski vpogled v vse implikacije, ki jih ta nova paradigma postavlja, ter v vse možnosti in omejitve, ki jih je novo obdobje prineslo plesni umetnosti. V prvem delu letošnje konference smo gostili ugledni slavnostni govornici s Kraljeve akademije za
ples v Londonu, dr. Michelle Groves in dr. Kathrino Farrugia-Kriel. Po njunih predstavitvah smo nadaljevali s panelno razpravo, v kateri se nam je pridružil gostujoči govorec Jan Linkens s Kraljevega
konservatorija v Haagu.


Po panelni razpravi smo nadaljevali s predstavitvijo Revije za humanistične in družbene vede Monitor, XXIII/1. Zadnja izdaja, prva številka novega uredništva, je ponudila tematski sklop, posvečen
sodobnemu plesu in videu ter spremembam, ki jih je digitalizacija prinesla v tradicionalno umetnost. Štiri besedila, povezana s plesom, so avtorji predstavili na konferenci. Revija je na voljo v tiskani obliki in na spletu na naši spletni strani in spletni strani AMEU pod naslovom AMEU PRESS. V tretjem in četrtem delu konference smo nadaljevali s predstavitvami prispevkov s temo plesa in
digitalne dobe; plesne mediacije ter psiholoških in vzgojnih vidikov v plesu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

04.11.2022

Kako citirati

Zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov za področje plesa: Za človeka gre 2022: Etični izzivi digitalne transformacije. (2022). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/51