Izpostavljamo

 • 11. mednarodna znanstvena konferenca, Za človeka gre 2023: družbeni in tehnološki razvoj v službi varnosti in dostojanstva: Zbornik recenziranih prispevkov - VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

  11. mednarodna znanstvena konferenca, Za človeka gre 2023: družbeni in tehnološki razvoj v službi varnosti in dostojanstva: Zbornik recenziranih prispevkov - VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

  Izpostavljamo

  Tudi v letošnjem letu smo izvedli sekcijo Vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje, kjer je bilo predstavljenih 26 kvalitetnih - domačih in tujih prispevkov. Tematika iz katere izhajamo, je bit vsake družbe in je neločljivo povezana. Vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje so pravzaprav konstitutivni elementi kakovosti življenja, človekovega dostojanstva, razvoja posameznika in družbe ter naše skupne prihodnosti. Vsak izmed prispevkov je doprinesel košček v mozaiku zadovoljstva otrok, mladostnikov in odraslih v današnji družbi in bolj ko bomo o omenjeni tematiki ozaveščali javnost, bolj...

  Preberi več
 • Mednarodna znanstvena konferenca ZA ČLOVEKA GRE 2021-2023 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov FIZIOTERAPIJA

  Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov FIZIOTERAPIJA

  Izpostavljamo

  Spoštovane bralke in bralci,  

  Alma Mater Europaea - ECM se je že pred leti odločila, da bo organizirala in izvedla strokovno in znanstveno konferenco, ki bo povezovala in združevala široke perspektive, znanja in veščine ter medsebojno povezanost v izobraževalnem okolju. Pri tem je bila zelo uspešna, saj se z njo uvrščamo v sam svetovni vrh znanstvenih konferenc. Gostili smo številne vodilne evropske znanstvenike, mnenjske vodje in druge udeležence z akademskih področij, ki so delili svoje raziskovalne izsledke.  

  Z...

  Preberi več
 • Vladavina prava v slovenskem ustavnem redu

  Vladavina prava v slovenskem ustavnem redu

  Izpostavljamo

  Avtor je opravil analizo sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije o uporabi in razumevanju pojma vladavine prava. Pregledal je odločitve in ločena mnenja, v katerih ustavno sodišče uporablja ta pojem. Vladavino prava obravnava kot pojem s potencialno neomejenim pomenskim obsegom. Ugotovil je vsebino pojma, kot jo zatrjuje sodišče s svojo razlago, in jo povezal z ustavnimi podlagami. Po navdihu Fullerja je oblikoval osem želenih kvalitet slovenskega pravnega reda, kot izhajajo iz ustavnosodne prakse.

  Delo je nastalo v okviru raziskovalnega programa Raziskave kulturnih...

  Preberi več

Nove izdaje

O ZALOŽBI

Založba Alma Mater Press izvaja založniško dejavnost v skladu z določili veljavnega Pravilnika o založniški dejavnosti Alma Mater Press na Alma Mater Europaea Maribor. Objavlja znanstvena in strokovna dela, zbornike in učna gradiva, ki jih pripravljajo visokošolski učitelji, sodelavci in študentje. V okviru poslanstva o izmenjavi spoznanega v znanosti, umetnosti in izobraževanju izdajamo knjige v sistemu prostega dostopa (Open Access) in s tem potrjujemo velik korak naprej k dostopnosti, deljenju znanja in novih ugotovitev. Pri objavi znanstvenih del uredništvo založbe Alma Mater Press sledi standardu priprave, ki se zahteva za vključitev del v Book Citation Index (Web of Science) v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.

Založba letno izda približno 10 knjig. V skladu s politiko Fakultete Alma Mater Europaea in ciljem ustreznega širjenja znanstvenih del visokošolskih učiteljev fakultete Alma Mater Europaea bo vsako znanstveno delo, objavljeno v okviru Založbe Alma Mater Press, predlagano za vključitev v Book Citation Index (Web of Science).