Izpostavljamo

 • Vladavina prava v slovenskem ustavnem redu

  Vladavina prava v slovenskem ustavnem redu

  Izpostavljamo

  Avtor je opravil analizo sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije o uporabi in razumevanju pojma vladavine prava. Pregledal je odločitve in ločena mnenja, v katerih ustavno sodišče uporablja ta pojem. Vladavino prava obravnava kot pojem s potencialno neomejenim pomenskim obsegom. Ugotovil je vsebino pojma, kot jo zatrjuje sodišče s svojo razlago, in jo povezal z ustavnimi podlagami. Po navdihu Fullerja je oblikoval osem želenih kvalitet slovenskega pravnega reda, kot izhajajo iz ustavnosodne prakse.

  Delo je nastalo v okviru raziskovalnega programa Raziskave kulturnih...

  Preberi več
 • 12. letna konferenca Za človeka gre 2024: v službi trajnosti in dostojanstva - Zbornik povzetkov

  12. letna konferenca Za človeka gre 2024: v službi trajnosti in dostojanstva - Zbornik povzetkov

  Izpostavljamo

  Pred vami je Zbornik 12. konference evropskih voditeljev znanosti in umetnosti ter učenjakov,  »Za človeka gre 2024: V službi trajnosti in dostojanstva«, ki jo je organizirala Univerza Alma Mater Europaea v soorganizaciji z Evropsko akademijo znanosti in umetnosti.

  »Sporočilo letošnje konference so aktualni izzivi družbe v medsebojni povezanosti vrednotenja človečnosti v času, ko se svet sooča z različnimi oblikami rebarbarizacije. Konferenca je bila posvečena akademskemu raziskovanju in tehnološkemu napredku za potrebe družbe v vrednotenju človeštva,...

  Preberi več
 • Mednarodna znanstvena konferenca ZA ČLOVEKA GRE 2021-2023 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov FIZIOTERAPIJA

  Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov FIZIOTERAPIJA

  Izpostavljamo

  Spoštovane bralke in bralci,  

  Alma Mater Europaea - ECM se je že pred leti odločila, da bo organizirala in izvedla strokovno in znanstveno konferenco, ki bo povezovala in združevala široke perspektive, znanja in veščine ter medsebojno povezanost v izobraževalnem okolju. Pri tem je bila zelo uspešna, saj se z njo uvrščamo v sam svetovni vrh znanstvenih konferenc. Gostili smo številne vodilne evropske znanstvenike, mnenjske vodje in druge udeležence z akademskih področij, ki so delili svoje raziskovalne izsledke.  

  Z...

  Preberi več

Nove izdaje

O ZALOŽBI

Založba Alma Mater Press izvaja založniško dejavnost v skladu z določili veljavnega Pravilnika o založniški dejavnosti Alma Mater Press na Alma Mater Europaea Maribor. Objavlja znanstvena in strokovna dela, zbornike in učna gradiva, ki jih pripravljajo visokošolski učitelji, sodelavci in študentje. V okviru poslanstva o izmenjavi spoznanega v znanosti, umetnosti in izobraževanju izdajamo knjige v sistemu prostega dostopa (Open Access) in s tem potrjujemo velik korak naprej k dostopnosti, deljenju znanja in novih ugotovitev. Pri objavi znanstvenih del uredništvo založbe Alma Mater Press sledi standardu priprave, ki se zahteva za vključitev del v Book Citation Index (Web of Science) v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.

Založba letno izda približno 10 knjig. V skladu s politiko Fakultete Alma Mater Europaea in ciljem ustreznega širjenja znanstvenih del visokošolskih učiteljev fakultete Alma Mater Europaea bo vsako znanstveno delo, objavljeno v okviru Založbe Alma Mater Press, predlagano za vključitev v Book Citation Index (Web of Science).