Zbornik prispevkov z dogodkov v organizaciji AMEU Akademije za ples v letih 2018 in 2019: Zbornik prispevkov z recenzijo

Avtorji

Kratka vsebina

Alma Mater Europaea Akademija za ples je edina ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvostopenjsko bolonjsko izobrazbo na področjih sodobnega plesa in prvič v zgodovini tudi baleta. Slovenija ima na področju baleta bogato stoletno tradicijo z dvema izjemnima baletnima ustanovama v ljubljanski in mariborski Operi ter konservatorijema z baletnima šolama v Mariboru in Ljubljani, kjer je tudi višja baletna šola. Obstajajo tudi številne zasebne in druge baletne šole, tečaji ipd. Baletna umetnost pa se do zdaj ni poučevala na fakultetni stopnji.

V tem Zborniku so objavljeni prispevki s plesne sekcije 6. znanstvene konference z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje (2018) na temo Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju, s plesne sekcije 7. znanstvene konference z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj! (2019) na temo Tradicija in sodobnost v plesni umetnosti in izobraževanju in z okrogle mize v sklopu Borštnikovega srečanja 2019 na temo Balet, izobraževalna vertikala od predšolske vzgoje do II. bolonjske stopnje v Republiki Sloveniji v organizaciji Alma Mater Europaea Akademije za ples.

Zbornik torej prinaša najnovejša dognanja na področju plesa v Sloveniji.

Naslovnica za Zbornik prispevkov z dogodkov v organizaciji AMEU Akademije za ples v letih 2018 in 2019: Zbornik prispevkov z recenzijo
Izdano
June 15, 2020

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Naročite svoj tiskan izvod

Naročite svoj tiskan izvod
Dimenzije