Uvod v fiziologijo in patofiziologijo za študent(k)e medicinskih programov: 2. izdaja

Avtorji

Marjan Slak Rupnik
Alma Mater Europaea - ECM

Kratka vsebina

Uvod v fiziologijo in patofiziologijo je zbirka številnih krajših, relativno enostavnih in delno ilustriranih poglavij o delovanju, oziroma nedelovanju človekovega organizma. Uvodna poglavja predstavijo že znana pravila delovanja živega organizma, osnovne gradnike celic, tkiv in organov. Sledijo poglavja o zaznavanju s čutili, premikanju telesa in koreografiji izločanja hormonov, o neutrudnemu srcu in ključnih postranskih zaposlitvah ledvic, pljuč in različnih odsekov prebavil. Patofiziološke vsebine so pričakovano zahtevnejše, a dvigujejo splošno razgledanost in tako odpirajo možnost širokega in učinkovitega strokovnega dialoga v medicini in širše.

Naslovnica za Uvod v fiziologijo in patofiziologijo za študent(k)e medicinskih programov: 2. izdaja
Izdano
October 19, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-6966-40-5