9. Za človeka gre: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti: Zbornik recenziranih prispevkov za področji managementa in voditeljstva in digitalnih tehnologij

Avtorji

Kratka vsebina

Alma Mater Europaea se odziva na aktualne izzive okolja na različnih področjih in temu je posvečena konferenca. Njen cilj je soočenje raziskovalnih dosežkov Alma Mater Europaea z mednarodnimi in nacionalnimi trendi ter evropskimi raziskovalnimi in inovacijskimi programi. V mednarodno, raziskovalno in izobraževalno okolje so aktivno vključeni študenti in raziskovalci Alma Mater Europaea. S svojimi raziskavami uspešno odgovarjajo na izzive evropske politike in se seznanjajo s svetovnimi praksami. Zbornik pokriva področji managementa in voditeljstva ter digitalnih tehnologij

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

01.07.2021

Kako citirati

9. Za človeka gre: Digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti: Zbornik recenziranih prispevkov za področji managementa in voditeljstva in digitalnih tehnologij. (2021). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/38