FIZIOTERAPIJA V SLUŽBI JAVNEGA ZDRAVJA: Scientific monograph on the latest findings in physiotherapy.

Avtorji

Mladen Herc
Alma Mater Europaea
Tine Kovačič
Alma Mater Europaea

Kratka vsebina

Znanstvena monografija o najnovejših dognanjih na področju fizioterapije.

Znanstvena monografija »Fizioterapija v službi javnega zdravja« poudarja pomembo vlogo fizioterapevtov tako pri promociji in varovanju zdravja znotraj polja javnega zdravja kot pri habilitaciji nevroloških pacientov z razvojnimi motnjami, pri rehabilitaciji nevroloških pacientov z zmanjšanimi zmožnostmi, ortopedskih pacientov in drugih ter nenazadnje preverjanju učinkovitosti različnih fizioterapevtskih postopkov oziroma kombinacije postopkov na področju telesne zgradbe in funkcije, dejavnosti in sodelovanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

18.01.2021

Podrobnosti o monografski publikaciji

Dimenzije

16,5mm x 23,5mm

Kako citirati

FIZIOTERAPIJA V SLUŽBI JAVNEGA ZDRAVJA: Scientific monograph on the latest findings in physiotherapy. (2021). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/27