8. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO ZA ČLOVEKA GRE: RELEVANCA ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJA: Zbornik povzetkov

Avtorji

Kratka vsebina

8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo "ZA ČLOVEKA GRE" naslavlja številne teme in aktualna področja ter razprave, ki jih s svojim študijskim izobraževanjem v evropskem visokošolskem prostoru udejanja Alma Mater Europaea – ECM na vseh stopnjah pod pokroviteljstvom Alma Mater Europaea Evropske akademije znanosti in umetnosti.

Ob 20-letnici bolonjskega procesa je posvečena relevanci znanosti in izobraževanja, njen namen pa je, da se visokošolsko izobraževanje in znanost aktivneje vključita v reševanje sedanjih in pričakovanih izzivov v skladu z opozorili OECD ter smernicami za bodočo Evropo, kot so zelena tranzicija, digitalna transformacija, trajnostna rast in delovna mesta, mir in upravljanje ter migracije.

Konferenca poteka v soočenju z virusom COVID-19. Glede na situacijo je srečanje prestavljeno za čas trajanja razmer, sicer pa objava prispevkov poteka nemoteno. Nove razmere zahtevajo tudi odgovornost in odziv univerz, da transformirajo učne procese za izredne razmere, odpira pa tudi možnosti in potrebe digitalizacije in prilagoditve učnega procesa uporabnikom, kjer Alma Mater Europaea aktivno deluje.

Zbornik vsebuje najsodobnejše strokovne in znanstvene povzetke različnih raziskovalnih področij (zdravstvo, fizioterapija, socialna gerontologija, management in voditeljstvo, humanistika, arhivistika in dokumentologija, digitalne tehnologije in drugo).

Naslovnica za 8. ZNANSTVENA KONFERENCA Z MEDNARODNO UDELEŽBO ZA ČLOVEKA GRE: RELEVANCA ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJA: Zbornik povzetkov
Izdano
April 14, 2020