Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla

Avtorji

Sebastjan Kristovič
Alma Mater Europaea - ECM

Kratka vsebina

Znanstvena monografija zapolnjuje pomembno vrzel v znanstvenem raziskovanju smisla življenja, pedagogike in duševnega zdravja. Ta vrzel je še posebej velika na področju znanstvenih raziskovanj smisla življenja v različnih obdobjih človekovega življenja in družbe.
Delo je namenjeno strokovni javnosti, študentom in vsem tistim, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s prihodnostjo, razvojem in skrbjo za slovenskega človeka (otroka, mladostnika, odraslega in starostnika), predvsem z vidika duševnega zdravja, izobraževanja, vzgoje in vpraša-nja smisla človeške eksistence. S tega vidika monografija predstavlja izvirni prispevek in pomemben doprinos k znanosti in stroki. Ukvarja se s temo, ki še ni bila deležna zadostne strokovne in znanstvene po-zornosti, predvsem pa jo obravnava iz logoteoretskega miselnega iz-hodišča, ki je v slovenskem prostoru redkost. Z različnih zornih kotov so prikazani različni vidiki in pristopi obravnavanih težav ter obenem tudi poslanstvo psihoterapije in logoterapije. Monografija s svojo vsebino nakazuje tudi mogoče poti razvoja oziroma spodbuja razvoj in razmi-šljanje ter nakazuje vizijo in odgovore na operativna, sistemska in or-ganizacijska vprašanja omenjene problematike.

Barbara Simonič

Naslovnica za Logoterapija, psihoterapija in posledice (ne)smisla
Izdano
October 17, 2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)
978-961-6966-32-0