Javno zdravje: ZBORNIK ŠTUDENTSKIH PRISPEVKOV Z RECENZIJO

Avtorji

Kratka vsebina

Ta zbornik je nastal kot plod trdega dela študentov zdravstvene nege na Almi Mater Europaei pod mentorstvom doc. dr. Erike Zelko. Zanimanje študentov za javno zdravje iz leta v leto narašča, kar je zelo zanimivo in obenem tudi nujno potrebno.
V zborniku so študenti raziskovali najrazličnejša področja demografskih, ekonomskih, narodnostnih, verskih, socioloških, predvsem pa zdravstvenih značilnosti pomurske populacije. V svojih prispevkih so prikazali najrazličnejše značilnosti in posebnosti populacije med Muro in Rabo.
Aktivno delo, predvsem pa raziskovanje in kritično razmišljanje študentov ter profesorjev so pogoj za napredek znanosti v pomurski regiji. Želja vseh nas pa je, da bi naši ljudje čim bolj skrbeli za svoje zdravje in da bi svoje življenje preživeli čim bolj kakovostno.
Zbornik je zelo uporabno učno gradivo za študente zdravstvene nege, pa tudi drugih ved, saj temeljito prikaže način življenja populacije na skrajnem vzhodu naše države.
Z velikim veseljem in ponosom prebiram ta zbornik, v katerega je bilo vloženo veliko dela in požrtvovalnosti, a ne zaman.

Viš. pred. Edvard Jakšič, mag. zdr. nege, svetnik
Predstojnik programa Zdravstvena nega na AMEU

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

15.09.2018

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-6966-35-1

Kako citirati