ZBORNIK PRISPEVKOV Z DOGODKOV V ORGANIZACIJI AMEU AKADEMIJE ZA PLES V LETIH 2018 IN 2019: Zbornik prispevkov z recenzijo

Avtorji

##submission.editorName##

Kratka vsebina

Alma Mater Europaea Akademija za ples je edina ustanova v Sloveniji, ki ponuja veljavno prvostopenjsko bolonjsko izobrazbo na področjih sodobnega plesa in prvič v zgodovini tudi baleta. Slovenija ima na področju baleta bogato stoletno tradicijo z dvema izjemnima baletnima ustanovama v ljubljanski in mariborski Operi ter konservatorijema z baletnima šolama v Mariboru in Ljubljani, kjer je tudi višja baletna šola. Obstajajo tudi številne zasebne in druge baletne šole, tečaji ipd. Baletna umetnost pa se do zdaj ni poučevala na fakultetni stopnji.

V tem Zborniku so objavljeni prispevki s plesne sekcije 6. znanstvene konference z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje (2018) na temo Umetnost plesa v nacionalni kulturi, znanosti in izobraževanju, s plesne sekcije 7. znanstvene konference z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj! (2019) na temo Tradicija in sodobnost v plesni umetnosti in izobraževanju in z okrogle mize v sklopu Borštnikovega srečanja 2019 na temo Balet, izobraževalna vertikala od predšolske vzgoje do II. bolonjske stopnje v Republiki Sloveniji v organizaciji Alma Mater Europaea Akademije za ples.

Zbornik torej prinaša najnovejša dognanja na področju plesa v Sloveniji.

Poglavja

  • INTEGRACIJA PLESNE UMETNOSTI V UČNI PROCES – KAJ PRIDOBIJO UČENCI IN KAJ UČITELJI?
  • BALLET PEDAGOGY, CREATIVITY AND THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES FOR ENSURING THE QUALITY OF DANCE EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Naslovnica za ZBORNIK PRISPEVKOV Z DOGODKOV V ORGANIZACIJI AMEU AKADEMIJE ZA PLES V LETIH 2018 IN 2019: Zbornik prispevkov z recenzijo
Izdano
March 1, 2020