(1)
Komunikacija V luči Inovativnosti in Digitalizacije; Alma Mater Press, 2023.